Autoškola Fischerová
 
 
 
 
 
+420 602 481 044
+420 724 280 397
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro uchazeče

 
 
 

Pro přijetí do autoškoly budete potřebovat:

 

Žádost je potřeba přinést vyplněnou a podepsanou. Posudek o zdravotní způsobilosti je nutné mít potvrzený od lékaře. Platnost lékařského posudku je 3 měsíce od potvrzení lékařem do podání v autoškole.
 
 
 

Průběh zkoušek v autoškole

 
Zkoušky pro získání řidičského oprávnění se konají v místně příslušné obci s rozšířenou působností. Zkouškový termín zajistí autoškola po ukončení výuky a výcviku ve autoškole (nejdříve ve chvíli, kdy má žák potřebné znalosti a dovednosti a současně absolvoval všechny předepsané hodiny teorie a jízd).
 
 
 

Součásti zkoušky

 
Zkouška v autoškole se skládá z několika dílčích částí:
  • teoretická zkouška z pravidel silničního provozu (eTesty)
  • praktická zkouška z ovládání a údržby vozidla (pouze pro skupiny C a D)
  • praktická zkouška z jízdy

Skupiny řidičského oprávnění Zkouška z pravidel (eTesty) Zkouška z ovládání a údržby Zkouška z jízd
A, B, T x
C, D

V případě sdruženého výcviku (více žádaných skupin současně) se teoretická zkouška skládá pouze jednou a praktická část probíhá na vozidle každé skupiny zvlášť.
 
 
 

Poplatky za zkoušky

 
Se zkouškami jsou spojeny správní poplatky, které vybírá příslušný úřad a nejsou součástí ceny za výcvik.

Druh zkoušky Správní poplatek placený úřadu
První zkouška (pravidla + údržba + jízdy) 700,- Kč
Opravná zkouška z pravidel 100,- Kč
Opravná zkouška z údržby 200,- Kč
Opravná zkouška z jízd (každá skupina)
400,- Kč

Pokud se zkouška nekoná, správní poplatek nepropadá. Při opravném termínu je nutné počítat i s platbou autoškole za předvedení ke zkoušce a přistavení vozidla dle platného ceníku autoškoly.